Bierzmowanie

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się od 1 klasy gimnazjum i trwa minimum 3 lata.

Ma być to czas wzrostu świadomości chrześcijańskiej. Kandydat w ciągu tych trzech lat powinien:
Aktywnie uczestniczyć w życiu liturgicznym parafii poprzez:
a) systematyczny udział w niedzielnej Mszy świętej;
b) systematyczne przystępowanie do Sakramentu Pokuty i Eucharystii;
c) udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych
udział w nabożeństwach z związanych z rokiem liturgicznym: Roraty (Adwent), Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (W. Post), nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe;
Uczęszczanie na spotkania formacyjno – liturgiczne w parafii zarówno ogólne dla wszystkich jak i w grupach patrz niżej);
Uczęszczanie i aktywny udział w katechizacji szkolnej;
Pogłębianie znajomości prawd wiary;
Postępowanie według zasad moralności chrześcijańskiej;

Kandydaci do sakramentu bierzmowania mają obowiązek złożenia deklaracji, w której wyrażają chęć podjęcia przygotowań do bierzmowania deklarując jednocześnie spełnienie wymaganych warunków.Świadek bierzmowania

Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.
Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem i bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Także rodzice mogą osobiście przedstawić swoje dzieci do bierzmowania.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:
a) być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku;
b) być wierzącym i praktykującym katolikiem;
c) należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
d) nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

Reklamy