Chrzest


Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie jak najszybciej po urodzeniu.

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę miesiąca na Mszy świętej oraz, jeśli są słuszne powody w innym, uzgodnionym z rodzicami terminie, po Mszy świętej.
Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum 2 tygodnie przed udzieleniem sakramentu.

Rodzice (jeśli nie zachodzi przeszkoda kanoniczna) i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i w dniu chrztu świętego przystąpić w czasie Mszy świętej do Komunii świętej.

Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, w celu spisania aktu chrztu, należy przedłożyć:
a) metrykę urodzenia dziecka z USC;
b) dane chrzestnych: imię i nazwisko, adres, wiek;
c) jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii – zaświadczenie od ich proboszcza o możliwości podjęcia funkcji chrzestnego.

CHRZESTNI
mają towarzyszyć i pomagać rodzicom, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców mają prawo zwrócić im uwagę
Chrzestnym może być ten, kto:
a) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu;
b) ukończył 15 lat;
c) jest katolikiem, wyznaje wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
d) przyjął sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
e) nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest
f) prowadzi życie zgodne z wiarą i z nauką Kościoła
g) jeśli jest małżonkiem, to żyje w sakramentalnym małżeństwie
h) jeśli jest jeszcze uczniem – uczęszcza na katechizację;
i) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
Podczas obrzędu Chrztu Świętego trzymają świecę (chrzestny) i podają białą szatkę do chrztu (chrzestna)

Reklamy