I Komunia św.


Przygotowanie do Sakramentów Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii obejmuje dzieci z klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej.

Dzieci do I Komunii Św. przystępują w strojach liturgicznych!

Przygotowanie ma miejsce:
a) w domu,
b) w ramach katechezy szkolnej,
c) w parafii.
Przygotowanie w parafii obejmuje:
a) udział we Mszy św. dla dzieci w każdą niedzielę;
b) udział w nabożeństwach okresowych: różańcowe (październik), Roraty (Adwent), Droga Krzyżowa (Wielki Post), majowe (maj)
c) udział w spotkaniach formacyjnych w parafii.
d) udział w próbach liturgicznych – w ostatnich tygodniach przed Uroczystością I Komunii Świętej.

Rodzice, których dzieci zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązani są dostarczyć księdzu prowadzącemu przygotowania do I Komunii Św. świadectwo chrztu św.,
a mieszkający poza Parafią – pozwolenie od własnego proboszcza na przystąpienie dziecka do sakramentów w naszej Parafii – bezwzględny warunek dopuszczenia dziecka do sakramentów.

Reklamy